PCBWay 3rd PCB Design Contest

projemde deste?inize ihtiyac?m var

Engineer asked Sep 02,2019
0

merhaba ben otomasyon b?lümünde okuyan bir lise ??rencisiyim ve akl?mda birka? proje var bunlar i?in daha ?nce birka? yere sordum destek olmalar?n? talep ettim ama hi? geri d?nü? alamad?m ?imdide sizden bir destek talebinde bulunuyorum akl?mda 2 adet proje bunlar yüksek maliyetli projeler de?il fakat ??renci oldu?um i?in büt?em yetmiyor birincisi yumurtlayarak büyüyen hayvanlar i?in tam otomatik kulu?ka makinas? ikinci projem ise gaz ka?aklar?n? ?nlemek ailelerin evlerinde rahat?a oturmas?n? sa?layacak bir gaz dedekt?rü dedekt?r ocakla beraber olaca?? i?in gizli ?ekilde olacak ve sesli bir alarm verecek bana bu projemde destek olmak isterseniz benimle ileti?ime ge?in ?imdiden te?ekkür ediyorum

 • Your Answer(1)
You can only upload 1 files in total. Each file cannot exceed 2MB. Supports JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP

Your professional answers would kindly help others and you will get a reward with PCBWay Beans.

  View More
  Browse other questions tagged or ask your own question.
  Ranking Name Answers
  1 PCBWay Support 9
  2 Carl 4
  3 Ashank 3
  4 Joson 2
  5 Kenagon 2
  6 Andrew 1
  7 Gasomarshal 1
  8 Khatkov Nick Danilovich 1
  9 Engineer 1
  10 ömer faruk 1